Genom att acceptera de beskrivna användarvillkoren, integritetspolicyn och användningen av cookies, godkänner du att Registeransvarig Jobb55 (Mårbackagatan 19 , 123 43 Farsta) får hantera personuppgifterna om dig i enlighet med integritetspolicyn.

Du är införstådd med att dessa uppgifter härigenom kan presenteras för kunder och andra samarbetspartners till Jobb55, samt att Registeransvarig och Registerförare är bundna till att göra detta i enlighet med gällande lagkrav.

Uppgifterna ges frivilligt och du har informerats om att du kan kräva insyn i och rättelse av uppgifterna, eller att de raderas, i enlighet med Personuppgiftslagen.