Från ord till handling

Jobb55 är ett bemanningsföretag som drivs av News55

Vi är ett bemanningsföretag för seniorer, på de äldres villkor

Samhället måste börja tro på erfarenhet

News55 är Sveriges enda nyhetsorgan med ett uttalat fokus på den äldre delen av befolkningen. Vårt viktigaste löfte är att vi alltid står på målgruppens sida. I Sverige finns det 2,4 miljoner individer över 65 år.

De betraktas ofta som ett kollektiv som det behöver tas hand om.

News55 jobbar aktivt för att bekämpa den tilltagande åldersdiskrimineringen i samhället. Den är utbredd inom alla delar av samhället.

Regeringen har t ex inget statsråd som är över 60 år och i riksdagen sitter endast tio personer över 65 år. Vi har skapat ett stort kunskapsglapp där omfattande kompetens från den erfarna delen av befolkningen utesluts.

Mot åldersim för att

Under 2023 har News55 stort fokus på ålderismen på våra sajter och vårt stora event Äldreriksdagen.

Samhället behöver ta hand om den kompetens och kraft som finns i de människor som klumpas ihop i det förlegade begreppet pensionärer.

Vid sidan om opinion och kunskapsspridning vill vi skapa förändring genom konkreta åtgärder. En del av detta är starten av Jobb55.
Det ska vara enkelt för ambitiösa och yrkesskickliga människor att hitta jobb.

Det ska vara enkelt att anlita erfarenhet.

Vår motivation

Att jobba håller mig vital, på bättre humör och jag får göra något jag trivs med.

Vi är en stor grupp med erfarenhet som inte vill sitta i soffan. Och samhället skulle vinna på att använda oss mer. Vi måste bli duktigare på att berätta att man kan jobba och ta ut pension samtidigt. Och som belöning får man ett rikare liv, extra pengar, lägre skatt och nya pensionsrätter.

Med Jobb55 vill vi erbjuda våra läsare en möjlighet att jobba efter pensionering. En möjlighet att själv styra hur mycket man jobbar och få en extra inkomst varje månad.

Artur Ringart, grundare News55